ליצירת קשר

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  בוררות עסקית

  בוררות הינה הליך ליישוב סכסוכים בו הצדדים לסכסוך ממנים בהסכמה בורר שיכריע בסכסוך על דרך של שפיטה במקום ההליך השיפוטי המוכר בביתי המשפט. על ניהול הליך הבוררות חל חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 . הליך הבוררות הינו היחיד שמעמיד לרשות עורכי הדין חלופה פרטית להכרעת סכסוכים. הלכה למעשה נדרשים עורכי דין כיום, כעניין של חובה, לשקול את חלופת הבוררות בכל דיון מקדמי בתיקים אזרחיים ולדווח לבית המשפט את עמדתם.

  הסכם בוררות

  בוררות הינה הליך רצוני שבו הצדדים עורכים הסכם בכתב המפרט את אופן ניהול הליך הבוררות, זהות הבורר וסמכויותיו להכריע בסכסוך באמצעות פסק בורר, אשר ניתן להגישו לבית המשפט לקבלת אישור שדינו כדין פסק דין של בית משפט.

  הסכם בכתב יכול להיות גם במסגרת עריכת חוזה או הסכם מסחרי בו הצדדים להסכם מנסחים "סעיף התניית בוררות", בו הם מסכימים מראש למסור לבוררות סכסוך שעשוי להתגלע ביניהם בעתיד.

  מי מוסמך לשמש כבורר

  בחוק הבוררות מוגדר בורר כמי "שנתמנה בהסכם בוררות או על פיו". כלומר, אין חובה בחוק למומחיות או הסמכה לשמש כבורר. יחד עם זאת מאחר ומדובר שהליך שיפוטי הדומה להליך המתנהל בבית המשפט, רצוי שהבורר או לפחות אחד הבוררים בהרכב, יהיה עורך דין בעל ידע משפטי ומעשי בסדרי הדין ובדין המהותי.
  צדדים להסכם בוררות רשאים לבחור יותר מבורר אחד לניהול הליך הבוררות, לעיתים כאשר נדרש ידע ומומחיות בנושא מקצועי מסוים, לדוגמא בסכסוך בקשר לליקויי בניה יבקשו הצדדים לצרף מהנדס בניה כבורר נוסף.

  יתרונות הליך הבוררות על הליך בבית המשפט

  • שליטת הצדדים בניהול ההליך ובחירת הבורר – הצדדים בוחרים את הבורר או הבוררים, קובעים מועדים לסיום כל שלב בדיון, מחליטים על המועד הסופי להגשת פסק בורר, קובעים את סמכויות הבורר, רשאים לשחרר את הבורר מסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט, שימוש דיני הראיות, הדין המהותי. להחליט אם פסק הבורר יהיה מנומק, אם ינוהל פרוטוקול ואף על אופן הערעור על פסק הדין בהתאם לאמור בחוק הבוררות.
  • הליך בוררות קצר משמעותית בזמני ההתדיינות – הליך בבית המשפט אינו מוגדר בזמן והוא יכול להמשך שנים, לאור העומס הרב הקיים על מערכת בתי המשפט ועל השופטים בפרט. הליך בוררות לעומת זאת מסתיים בתוך 90 ימים עד 180 ימים בהליכים מורכבים ובמועדים קצרים יותר בהליכים מורכבים פחות.
  • עלויות נמוכות – בהליך בוררות אין תשלום אגרה כנהוג בבית המשפט (אגרה בשיעור של 2.5% מסכום התביעה) בדרך כלל לא נפסקות הוצאות במהלך ההליך. זה נכון גם לשכר הטרחה המשולם לעורכי דין המייצגים את הצדדים בהליך, לאור העובדה שמדובר בהליך קצר העלויות נמוכות בהתאם.
  • הליך דיסקרטי – הליך הבוררות מתקיים בדלתיים סגורות רחוק מאור הזרקורים, אינו פתוח לציבור, וזאת בשונה מהליך משפטי שהוא הליך פומבי, כתבי הטענות מתפרסמים בגלוי, זהות הצדדים ידועה לכל. בכל מנוע חיפוש ברשת ניתן להגיע למידע אודות הליך שמתנהל בבית המשפט.
  • הליך הערעור – בהסכם הבוררות רשאים הצדדים לקבוע כי פסק הבורר יהיה סופי ולא יתנהל הליך ערעור, כמו כן רשאים הצדדים לקבוע כי ניתן לערער על פסק הבוררות בפני בורר נוסף (הליך שמסתיים מהר). בתנאים מסוימים הקבועים בחוק, ניתן לערער ברשות לבית המשפט. לעומת זאת, בהליך המתנהל בבית המשפט, מחכים הצדדים שנים לסיום ההליך ולקבלת פסק דין, והיה ומי המצדדים רוצה לערער על פסק הדין, יאלצו הצדדים להמשיך לנהל הליך ערעור יקר וארוך.

  למה לבחור בבית לגישור ובוררות לעסקים BUSINESS MEDIATION

  • בחירת בורר – הבית לגישור ובוררות מקיים שיתוף פעולה עם מיטב הבוררים בישראל לרבות שופטים בדימוס, עורכי דין ומומחים בתחומים שונים כגון – רו"ח, מהנדסים, שמאים, כלכלנים. כדי לבחור את הבורר המתאים ראשית צריך לבחון את אופי הסכסוך, מיהות הצדדים, התחום המשפטי אליו משתייך הסכסוך, והיקף הכספי שנמצא במחלוקת. בהתאם לכך יוצגו לצדדים מספר בוררים ומומחים לבחירתם.
  • לוחות זמנים – ישיבות הבוררות יקבעו במועדים קצרים ורציפים ככל האפשר כדי לסיים את ההליך כולו בזמן הקצר ביותר.
  • הקלטות וניהול פרוטוקול – ככל ויבחרו הצדדים בהליך אשר נדרש בו ניהול פרוטוקול והקלטה, אנו נדאג לספק את השירות.
  • ערעור על פסק בורר – ככל והסכימו הצדדים בהסכם הבוררות כי על פסק הבורר ניתן יהיה לערער בפני בורר, יוכלו הצדדים לבחור את הבוררים המתאימים לערכאת הערעור.
  • מקום קיום הדיונים – הדיונים מתקיימים בחדר ישיבות במקום נוח ושקט עם נגישות מלאה ובאווירה נעימה, במהלך הדיונים מוגש כיבוד קל.

   

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין