ליצירת קשר

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  צו קיום צוואה

  הוצאת צו קיום צוואה

  בקשה לצו קיום צוואה מוגשת לרשם לענייני ירושה . צו קיום צוואה נועד להצהיר שהצוואה היא בת תוקף. הבקשה תוגש על ידי הזכאים על-פי הצוואה, לאחר פטירת המוריש שהותיר אחריו צוואה.

  הגשת בקשה באופן מקוון

  הגשת בקשה לצו קיום צוואה באמצעות עורך דין מתבצעת באופן מקוון בלבד.קודם הגשת הבקשה, על הזכאים לוודא שיש ברשותם את אחד מהמסמכים הבאים:

  • צוואה מקורית.
  • צוואה מקורית מופקדת אצל הרשם לענייני ירושה.
  • העתק הצוואה שנתקבלה לגביה החלטה של בית משפט לענייני משפחה שהתיר הוכחת הצוואה בהעתק.

  וכן יש ברשותם את המסמכים הבאים:

  • תעודת פטירה של המוריש
  • אם נפטר מי מהזכאים-  תעודת פטירה של הזכאים על פי הצוואה שנפטרו לפני המוריש או אחריו
  • ייפוי כוח עבור עורך הדין המטפל בהגשת הבקשה.
  • אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת בקשה בדואר רשום לזכאים על פי הצוואה או אישור על כך שהמבקשים הודיעו באופן אישי לזכאים על פי צוואה.
  • אישור תשלום אגרת הבקשה למתן צו קיום צוואה (ניתן לשלם בשירות התשלומים הממשלתי).
  • אישור תשלום דמי פרסום בעיתון יומי (ניתן לשלם בשירות התשלומים הממשלתי).
  • אם אחד מהזכאים על פי הצוואה מוותר על חלקו בעיזבון, יש לצרף "תצהיר הסתלקות" חתום על-ידי המסתלק ומאומת כדין על ידי עורך דין.

  הגשת הבקשה

  • הבקשה תוגש באמצעות טופס מקוון כאמור, שאליו יצורפו העתקי המסמכים המוזכרים.
  • לאחר שליחה הטופס המקוון, יקבלו המבקשים אישור הגשת בקשה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני, הכוללת את מספר התיק אצל הרשם לענייני ירושה.
  • על המבקשים למסור למשרדי הרשם לענייני ירושה את הצוואה המקורית, תוך 7 ימים ממועד הגשת הבקשה, במסירה אישית או באמצעות דואר רשום.

  הטיפול בבקשה

  ככל והבקשה תמצא תקינה על ידי מזכירות הרשם לענייני ירושה, הבקשה תפורסם בעיתון יומי לצורך קבלת התנגדויות. המעוניין להתנגד נדרש לעשות זאת על ידי פניה לבית המשפט לענייני משפחה  בתוך 14 ימים ממועד הפרסום או מועד מאוחר יותר כפי שיקבע הרשם לענייני ירושה וכל עוד לא ניתן הצו. במקביל לפרסום תועבר הבקשה גם לעיונו של האפוטרופוס הכללי לצורך קבלת אישורו. ככל ולא תוגש התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה והאפוטרופוס הכללי יודיע כי אין מניעה להוצאת הצו, יינתן צו לקיום צוואה על ידי הרשם לענייני ירושה.משך זמן הטיפול בבקשה לצו קיום צוואה הנו בין 30 יום לבין מספר חודשים, כל עניין לגופו.

  קבלת העתק צו קיום צוואה דיגיטלי

  • צו קיום צוואה המתקבל הוא צו דיגיטלי הנשלח לדואר האלקטרוני של מגיש הבקשה או מייצגו.
  • במקביל יישלח הצו באופן אוטומטי לבנקים וחברות ביטוח ובכך לא יהיה עוד צורך להציג את הצו לצורך קבלת שירות בפני גופים אלה.
  • הצו יישלח גם למשרדי ממשלה – האגף לרישום והסדר מקרקעין (טבו), רשות מקרקעי ישראל, משרד התחבורה, משרד החוץ, רשות המסים, רשות התאגידים.
  • ניתן להגיש בקשה לקבלת העתק דיגיטלי של הצו בכפוף לתשלום אגרה מתאימה באתר של רשם לענייני ירושה.
  • צו קיום צוואה כמוהו כפסק דין סופי הקובע את מעמדו של אדם או של נכס, וכוחו יפה כלפי כל העולם כל עוד לא תוקן או בוטל.

  הגשת בקשה באופן עצמאי או באמצעות עורך דין

  לאור מדיניות משרדי הממשלה לשפר ולייעל את השירותים לציבור , ניתן להגיש בקשה באופן עצמאי באמצעות אתר האינטרנט של  הרשם לענייני ירושה או באופן ידני על ידי מילוי טופס הבקשה והגשתו יחד עם המסמכים הנלווים למשרדי הרשם לענייני ירושה או בדואר רשום.

  יחד עם זאת חשוב לזכור כי כל טעות בהגשת הבקשה , חוסר בפרטים או מסמכים, עלול לעכב את קבלת הצו לעיתים בחודשים רבים.  בכדי להקל על אנשים שאינם מרגישים בנוח לבצע פעולות מסוג אלה בעצמם , אנו מציעים את שרותינו בהוצאת צו קיום צוואה בדרך היעילה והנכונה ביותר. 

  לקבלת פרטים נוספים ניתן להיעזר באתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה.

  "המידע המוצג בדף זה הינו כללי,
  ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי".

  עורך דין לצו קיום צוואה –

  לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ומקיף
  פנה/י אלינו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות >>

  ליצירת קשר

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין