ליצירת קשר

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  עסקים משפחתיים

  עסק משפחתי – תכנון והעברה לדור הבא

  איך להעביר נכון עסק משפחתי לדור הבא?

  עסקים משפחתיים בהם משולבים בני הדור הבא הם לרוב עסקים ותיקים מאוד שהצליחו ושרדו את העולם העסקי והכלכלי הקשוח. עבור המייסדים של עסק משפחתי, העסק הוא כמו ילד נוסף שגידלו מגיל אפס לבגרות. התרבות הארגונית של עסק משפחתי מושפעת ממקצועיותם ואישיותם של המייסדים.

  שילוב של בני הדור הבא בעסק המשפחתי נובע ממספר סיבות, שהעיקריות בהן: 

  • הרצון לשמר את העסק המצליח.
  • הנאמנות וההזדהות של בני הדור הבא עם העסק.
  • דאגה לעתידם ולפרנסתם.
  • תוספת של כישורים, ידע וחדשנות, שיביאו איתם בני הדור הבא לעסק המשפחתי.

  יחד עם זאת, שילוב של בני הדור הבא בעסק המשפחתי טומן בחובו אתגרים לא פשוטים ואף מתחים, כאשר מצד אחד, מעוניינים המייסדים להעביר בבוא היום את שרביט הניהול לדור הבא, ומצד שני, חוששים לגורל העסק וליחסים בתוך המשפחה.

  כדי להתמודד מאופן מיטבי עם סוגיה מורכבת זו , בעלת השלכות רבות לעתיד העסק והיחסים בתוך המשפחה, נדרשת תשומת הלב של המייסדים לסוגיות הבאות:

  האם בבוא היום אנו מעוניינים להעביר את העסק לדור הבא?

  על שאלה כבדת משקל זו צריך לענות בשלב מוקדם, רצוי עוד קודם שילובו של הדור הבא בעסק, ואם כבר שולבו בעסק, מוקדם ככל האפשר, תוך בחינת הסוגיות הבאות:

  • סוג העסק, הענף והסביבה העסקית –  בחינת עתידו של המוצר, השירות או הענף לאור סביבה עסקית משתנה, טכנולוגיות חדשות, וכניסה של מתחרים חדשים. האם לעסק היכולת לשרוד שנים רבות קדימה, ומהם ההתאמות שיידרשו לכך בעתיד.
  • מומחיות ייחודית של המייסד – בעסק בו למייסד מומחיות מקצועית ייחודית שמהווה את אבן היסוד של העסק, ולה השפעה קריטית במערכת היחסים מול לקוחות, ספקים ועובדי העסק. האם ניתן להכשיר אחד או יותר מבני הדור הבא, לרמת המומחיות  והמקצועיות הנדרשת, תוך שמירה על מערכות היחסים ומוניטין העסק.
  • מערכת היחסים בתוך המשפחה – היסטוריית היחסים בין דור המייסדים לדור הבא ולבני/ בנות זוגם, אופיים ומזגם של המעורבים, היכולת לשתף פעולה ולעבוד יחד, כיצד התמודדו ופתרו מחלוקות בעבר, היכולת להתגמש, לשחרר ולהאציל סמכויות.
  • קריירה, צרכים ורצונות של בני הדור הבא – כיצד רואים שני הצדדים את בני הדור הבא משתלבים בעסק, האם נכונה להם קריירה בעסק, האם העבודה בעסק מתאימה לקישוריהם, האם ישיאו ערך מוסף לעסק, האם ביכולתם לפתח קרירה מצליחה יותר מחוץ לעסק.

  אם לאחר בחינה מעמיקה, יסודית וכנה, התקבלה החלטה משותפת לשילובם של בני הדור הבא או חלקם בעסק המשפחתי , ניתן לעבור לשלב היישום.

  שלב היישום בשילוב הדור הבא בעסק המשפחתי

  כאשר בן משפחה מצטרף לעסק המשפחתי הוא מצפה שיסמכו עליו, הוא רוצה לקבל סמכויות, לעיתים הוא מגיע עם אג'נדה מסוימת, תכניות משל עצמו, רצון להוביל תהליכים ושינוים בארגון, שלא תמיד עולים בקנה אחד עם תפיסת העולם העסקית של המייסדים. כדי להימנע מקונפליקטים שעלולים להיות בעלי השפעה הרסנית על העסק ועל היחסים בתוך המשפחה, חשוב להתנהל בתבונה ובאחריות .   

  הדרך הנכונה היא גיבוש תכנית מפורטת שתעשה בשיתוף כל בני המשפחה. התכנית תכלול את בני הדור הבא שכבר שולבו בעסק, את אלה שישולבו בעתיד וגם את אלה שלא ישולבו כלל בעסק. חשוב לפעול תוך שקיפות מלאה והצפת כל הסוגיות, גם הפחות נעימות.

  התכנית היא הסכם בין בני המשפחה-  "אמנה משפחתית", שמביאה לידי ביטוי את ערכי המשפחה והחזון המשותף. עיקרי ההחלטות וההסכמות של התכנית, ישולבו גם במסמכים משפטיים נוספים כפי שיוצגו בהמשך, שמטרתם להבטיח בצורה מיטבית את המשך ניהול העסק ,ההון המשפחתי ויחסים טובים בין בני המשפחה.

  להלן רשימת נושאים, שיש לתת עליהם דגש בעת עריכת "אמנה המשפחתית". ככל שהתכנית תהיה מפורטת, יסודית, שמביאה בחשבון את כלל הצרכים והרצונות של העסק המשפחתי ובני המשפחה, כך תפחת אי הוודאות , ויימנעו סכסוכים מיותרים, ובכך סיכויי העסק לשרוד עוד שנים רבות, ישתפרו באופן משמעותי.

  • קביעת החזון לעתיד העסק ולערכי המשפחה.
  • כללים לקליטת בן משפחה בעסק, התאמה לתפקיד, השכלה , הכשרה, חניכה.
  • חלוקת תפקידים , סמכויות , יעדים, שיטת תגמול וקביעת שכר.
  • דרכים לקבלת החלטות בתוך העסק, בנושאים שוטפים ונושאים מהותיים.
  • מנגנון להעברת סמכויות ניהוליות באופן הדרגתי ומפוקח.
  • בחירת זהות המנכ"ל העתידי מתוך המשפחה, דרך בחירתו, והכשרתו לתפקיד.
  • בחירת מנכ"ל עתידי חיצוני ככל שיתעורר הצורך, דרכי מינויו והחלפתו.
  •  בחירת זהות חברי הדירקטוריון העתידי וסמכויותיו.
  • שילוב יועצים ומומחים חיצוניים לפי הצורך כסיוע לדרג הניהולי.
  • קביעת מנגנון ומועדים להעברת מניות החברה לבני הדור הבא.
  • קביעת מדיניות חלוקת רווחים (דיבידנד) לבעלי המניות.
  • מנגנון שקיפות וכללי דיווח לבני משפחה שאינם פעילים בעסק.
  • כללים לפרישת בן משפחה מתפקיד פעיל בעסק ודרכי התגמול.
  • כללים למכירת מניות החברה על ידי בן משפחה המחזיק בהן.
  • תפקידים שיימלאו המייסדים לאחר פרישתם מניהול החברה.
  • מנגנון ליישוב סכסוכים ופתרון קונפליקטים בזמן אמת.

  הכנת תכנית מיטבית דורשת זמן, אורך רוח, אופטימיות ופתיחות. מדובר בתהליך מורכב ורגיש, המצריך בניית יחסי אמון מלאים בין עורך הדין המלווה את התהליך לבין בני המשפחה. לעורך דין רפאל בן עזרא ניסיון רב בייעוץ וליווי לעסקים, ידע בחשבונאות, מיסוי ושוק ההון, וכן בגישור ויישוב סכסוכים עסקיים, ביכולתנו לסייע לכם בגיבוש האמנה המשפחתית , על ידי שימוש בשיטות מעולם הגישור לצורך גיבוש ההסכמות משפחתיות, ושילוב ידע פרקטי מעולם  המשפט והעסקים, תוך למידה מעמיקה של העסק המשפחתי וצרכי בני המשפחה. 

  פתרונות משפטיים משלימים שחייבים לעשותם בהעברת עסק משפחתי

  לאחר גיבוש וכתיבת אמנה משפחתית מוסכמת, חשוב לזכור כי רצוי לעגן את ההסכמות ולתת להם תוקף משפטי מחייב , באמצעות הסדרים משפטיים משלימים, בהתאם לצרכים האישיים של כל משפחה וכל עסק. בעסק משפחתי המאוגד כחברה בע"מ, מומלץ ליישם בהדרגה , בהתאם לאבני הדרך שנקבעו באמנה המשפחתית, הסדרים כגון:

  • הסכם מייסדים חדש, שייעגן את הכללים והמנגנונים שסוכם שיש ליישמם במסגרת האמנה המשפחתית.
  • תיקון תקנון החברה ברשם החברות והתאמתו לכללים והמנגנונים שהוסכם עליהם.
  • שינויים בהרכב הדירקטורים, ובהרכב בעלי המניות בכפוף לקבוע באמנה המשפחתית.

  בעסק משפחתי המאוגד כשותפות:

  • רישום שותפות חדשה ברשם השותפויות.
  • הכנת הסכם שותפות חדש שיכלול את כל הכללים והמנגנונים שהוסכם עליהם.

  בעסק משפחתי בו עוברת השליטה לחלק מהיורשים:

  • אפשר לשקול תכנון וביצוע של איזון רכושי בין יתר היורשים באמצעות הסכמי מתנה.

  תכנון חלוקה והגנה על ההון הפרטי

  ברמה המשפחתית האישית מומלץ לבצע הסדרים משפטיים שיבטיחו את העברת ההון המשפחתי לדור הבא באופן ברור ומסודר:

  • עריכת צוואה על ידי דור ההורים – במקרים בהם קיים רכוש מגוון כגון: נכסי נדל"ן, השקעות ואחזקות פיננסיות ואחרות. נדרש תהליך חשיבה  ותכנון כלכלי מקדים לצורך חלוקת הירושה באופן מיטבי, והכל באופן שמשקף את רצון המורישים.
  • ייפוי כוח מתמשך – מסמך משפטי, המאפשר לאדם למנות אדם אחר (מיופה כוח) אשר יהיה מוסמך לפעול בשמו ולהחליט בענייניו אם חלילה יגיע למצב שלא יהיה מסוגל עוד לקבל החלטות בעניינו. בנוסף יכול אדם באמצעות ייפוי כוח מתמשך, לתת הנחיות מקדימות שבהן ינחה את מיופה הכוח כיצד לפעול בנוגע לענייני רכושו אם יגיע בחייו למצב של חוסר כשירות.
  • הקמת נאמנות מקצועית לניהול ההון והרכוש – במסגרת התהליך, יבחן הצורך בהקמת נאמנות לטובת היורשים או חלקם, כדי להגן ולהבטיח את עתידם הכלכלי. זאת בהתאם למצבם האישי של  היורשים כגון: גיל, מצב בריאותי ומצב המשפחתי.
  • עריכת הסכמי ממון – על היורשים לשקול עריכת הסכם ממון למען הגנה מיטבית על ההון האישי והמשפחתי.

  משרד עורך דין רפאל בן עזרא מתמחה בהכנת כל ההסכמים וההסדרים המוזכרים, ומעניק ללקוחותיו פתרון משפטי מלא, להעברה בן דורית וניהול ההון המשפחתי.

  מה לא מומלץ לעשות כשמנהלים עסק משפחתי

  בעסקים משפחתיים בדרך כלל לבני הדור הבא היכרות טובה עם העסק, הם גדלו לתוכו, ביקרו בו מילדות, מכירים את העובדים , השתתפו באירועים, היו עדים לשיחות ומפגשים רבים עם לקוחות וספקים. באופן וטבעי, דרכם סלולה להצטרף בבוא היום לעסק המשפחתי. הבעיה מתחילה כשמצרפים בן משפחה לעסק ללא תכנון, הכשרה והצבת יעדים ומטרות ברורות לטווח ארוך. 

  אז מה לא מומלץ לעשות?

  לא לאפשר לבן המשפחה לפלס את דרכו בעצמו בתוך העסק, לבחור נישה או תחום שמתאים לו להתעסק אתו, ולאפשר לדברים להתגלגל.

  לא לנסות לרצות בן משפחה ולהבליג , גם כאשר מתגלים פערים בין תרומתו בפועל לבין הציפיות.

  לא לטמון ראש בחול, להתעלם מבעיות ולכבות שריפות נקודתיות, מאחר והבעיות רק יערמו.

  לא להתעלם מהצורך של בני הדור הבא ביציבות תעסוקתית ופיתוח הקרירה, ולדחות את הדיון וההחלטות לעניין גורל העסק ועתידם של בני הדור הבא, למועד לא מוגדר.

  אם כבר נקלעתם למצב כזה, עדיף לפעול עכשיו , מאשר בכלל לא.

  יתרונו של משרדנו

  עורך דין רפאל בן עזרא עוסק בליווי עסקים משפחתיים, בתכנון והעברת העסק לדור הבא. בליווי עסק משפחתי נדרשת עבודה משפטית הכוללת גם הבנה חשבונאית, פיננסית ועסקית כדי להעניק ללקוח את מרב הכלים והאפשרויות להעברה נכונה של העסק לדור הבא.

  לחץ/י כאן ונחזור אליך בהקדם

  "המידע המוצג בדף זה הינו כללי,
  ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי".

  מנהלים עסק משפחתי?
  מעוניינים בתכנון העברת העסק המשפחתי לדור הבא?
  מעוניינים בייעוץ וליווי משפטי לעסק משפחתי?

  לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ומקיף
  פנה/י אלינו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות >>

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין