050-550-6026

חברות ועסקים

עורך דין לחברות ועסקים

עורך דין לחברות ועסקים

עסקים משפחתיים

שילוב של בני הדור הבא בעסק המשפחתי נובע מהרצון לשמר את העסק המצליח, לאור הנאמנות וההזדהות של בני הדור הבא עם העסק.

ייעוץ וליווי חברות ועסקים

ניהול ותפעול חברה ועסק הוא עניין מורכב המצריך תיאום בין מערכות יחסים שונות בתוך הארגון ומחוצה לו.

הקמת חברה

ההכנות להקמת החברה משלב הרעיון , היזמות , התכנית העסקית ועד רישום החברה בפועל, וכן הפעולות לאחר הקמת החברה, מצריך ליווי משפטי שוטף.

הסכם מייסדים

הסכם מייסדים הוא חוזה בעל תוקף משפטי, המסדיר את מערכת היחסים בין יזמים שהחליטו לחבור יחד להקמת פעילות עסקית משותפת במסגרת של חברה בע"מ.

הסכם שותפים

להסכם שותפות חשיבות מכרעת להצלחת העסק, יש לערוך אותו בשלב מוקדם ככל הניתן, לשים על השולחן את כל הנושאים שעלולים להוות מכשול לניהולה התקין של השותפות.

פירוק חברה מרצון

בעלי מניות בחברה בע"מ המחליטים להפסיק את פעילותה העסקית באופן רצוני, ולא כתוצאה מפניית נושים לבית המשפט בבקשה לפירוק החברה, יכולים לעשות זאת בהליך מהיר.