ליצירת קשר

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  ייפוי כוח מתמשך

  ייפוי כוח מתמשך – למה חשוב שיהיה לך

  מה זה ייפוי כוח מתמשך?

  זהו מסמך משפטי המאפשר כבר היום,  בשלב בו הנכם בעלי יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות, לקבוע מי האדם או האנשים אשר ינהלו את ענייניכם אם תגיעו למצב שלא תוכלו לקבל החלטות באופן עצמאי.

  ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכם לתת הנחיות מקדימות בכל הנושאים החשובים לכם, כגון: איך לנהל את חשבונות הבנק שלכם, נדל"ן ושאר הרכוש ולקבוע מי האדם המתאים להיות אחראי על כך.

  איך לנהל את עניינכם האישיים כגון מגורים, עובד סיעודי, חיי חברה, משפחה ועוד. וכן לקבוע מי האדם הנכון לקבל אחריות על נושאים אלה.

  איך לנהל את עניינכם הרפואיים ומי האדם הנכון לטפל בנושאים אלה.

  בייפוי כוח מתמשך אתם קובעים כיצד ייראו חייכם בעתיד, אם תגיעו למצב שבו לא תהיו מסוגלים לקבל החלטות או לנהל את עניינכם בהיבטים מסוימים, באופן בו כבר היום אתם ממנים אנשים מהימנים עליכם כמיופה כוח אשר יפעלו בשמכם ועבורכם בעתיד, בכל התחומים החשובים בחייכם.

  מה קורה כשאין ייפוי כוח מתמשך?

  כאשר אדם מאבד את המסוגלות להבין את הקורה סביבו ומאבד את היכולת לנהל את ענייניו בעצמו, יש צורך למנות לו אפוטרופוס שינהל את ענייניו הכספיים, הרכושיים, האישיים והרפואיים במקומו. במצב רגיל על קרובי המשפחה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה לצורך מינוי אפוטרופוס.

  אדם שמונה לו אפוטרופוס כבר לא יכול לקבוע ולהחליט בעצמו איך ינוהלו ענייניו , לשם כך נועד ייפוי הכוח המתמשך.

  חשוב להבין כי למרות שעריכת ייפוי כוח מתמשך נראה דבר מורכב ומסובך, אין כך הדבר. עורך דין מיומן, בעל ידע וניסיון בעריכת ייפוי כוח מתמשך, ידע איך לכוון אתכם לערוך את כל ההנחיות הנכונות והמדויקות עבורכם בקלות וביעילות.

  הממנה ומיופה הכוח

  • "הממנה"– האדם שעבורו מנוסח ייפוי הכוח . הממנה חייב להיות תושב ישראל, מעל גיל 18, המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו. אתם כממנים יכולים לקבוע באילו עניינים תוכלו לקבל את עזרתו של מיופה הכוח שהתמנה, ומה יהיו סמכויותיו.
  • "מיופה הכוח" – איש אמון של הממנה, בדרך כלל קרוב משפחה, אך לא חייב, יחיד, מעל גיל 18. חשוב להדגיש כי הבחירה באדם אחר שיפעל בשמך צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי ולא כדי לרצות מישהו או כדי לא לפגוע בו.

  חשוב שהתקשורת בינכם לבין מיופה הכוח  היא טובה, האם מיופה הכוח מכיר אתכם היטב, האם אתם סומכים עליו שהוא יפעל לטובתכם, האם הוא יודע ומבין את רצונותיכם ובחירותיכם, האם הוא מנהל את ענייניו באופן אחראי, האם שגרת חיו מאפשרת לו להיות זמין ונגיש למילוי התפקיד.

  סוגי עניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך

  • ייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים – סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסיך לכספים ולהתחייבויות שלך, לרבות ניהול חשבונות הבנק אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל"ן או עסק, מיצוי זכויות ועוד.
  • ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים – סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לכלל ענייניך (כולל העניינים הרפואיים) ולמעט העניינים הרכושיים- הכוונה למשל, לטיפול ברווחתך, באיכות חייך, בסיפוק צרכיך היומיומיים, בשמירה על אורך חייך התרבותי והדתי, בשיתופך בחיי הקהילה, באחריות לבחירת מקום מגורים עבורך(בבית או בדיור חוץ ביתי) והתאמתו לצרכיך, בטיפול בענייני בריאותך( מעקב רפואי שגרתי, בחירת מטפל מתחום מסוים) ועוד.
  • ייפוי כוח מתמשך העוסק בעניינים רפואיים בלבד –  ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך לטיפול בענייני בריאות בלבד.

  קבלת הסכמת מיופה הכוח לתפקיד

  מיופה הכוח צריך להסכים להתמנות לתפקיד ולפעול עבורכם בהתאם להנחיות שבייפוי הכוח המתמשך. לשם כך עליו להכיר את תוכנו של ייפוי הכוח המתמשך ולחתום עליו בפני עורך דין.

  מינוי מספר מיופי כוח במקביל ומיופה כוח חליפי

  אין מגבלה כמותית על בחירת מספר מיופי הכוח. ניתן לקבוע מיופה כוח יחיד שיכול להיות אחראי על כל העניינים. ניתן לקבוע מספר מיופיי כוח שיהיו אחראים על כל העניינים ולהגדיר את שיתוף הפעולה ביניהם.

  כמו כן, ניתן לחלק את תחומי האחריות בין מיופיי הכוח. היתרון בכך הוא שאם אחד מהם לא יכול לשמש כמיופה כוח, מסיבות שונות, ימשיכו מיופי הכוח האחרים לפעול בהתאם לייפוי הכוח. בנוסף, אפשר גם למנות מיופה כוח חלופי שיכנס לתפקידו אם מיופה כוח מסוים לא יוכל מסיבות שונות להמשיך לבצע את תפקידו.

  אנשים מיודעים וקבלת מידע

  באפשרותכם לבחור באנשים נוספים המעורבים בחייכם אשר יקבלו מידע ודיווח ישירות ממיופה הכוח בשלב כניסת ייפוי הכוח לתוקף, באופן ובתדירות שאתם תבחרו. זהו אמצעי להגברת הפיקוח על המיופה הכוח ככל ותרצו בכך.

  מרגע כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך (המועד בו יקבע כי אינכם כשירים לקבל החלטות), זכאים גם ה"מיודעים" וקרובי משפחתך לקבל מידע על ייפוי כוח מתמשך בתוקף, על זהותם של מיופיי הכוח ועל סוג העניינים שנכללים בייפוי הכוח. אלא אם הגבלתם את זכאותו של קרוב משפחה מסוים מפורשות בקבלת מידע בעניין זה.

  הפקדת ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי

  הפקדת ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי היא תנאי לתוקפו. ההפקדה תעשה באופן מקוון על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך, או באופן מקוון על ידכם במערכת ההזדהות הממשלתית, או בהתייצבות אישית שלכם במשרדי האפוטרופוס הכללי ומסירה אישית של העותק המקורי.

  שילוב בין ייפוי כוח מתמשך לצוואה

  לכל מי שעורך ייפוי כוח מתמשך מומלץ לערוך גם צוואה. יודגש כי ייפוי כוח מתמשך פוקע כאשר אדם הולך לעולמו ואז נכנסת הצוואה לתוקף.

  למי שכבר יש צוואה ומעוניין לערוך ייפוי כוח מתמשך , יש לוודא כי אין הנחיות סותרות או כאלה שעלולות לפגוע בהוראות שניתנו בצוואה ויש לעשות את ההתאמות הנדרשות כדי שכל רצונותיכם יתממשו גם בצוואה וגם בייפוי הכוח המתמשך.

  תפקיד עורך הדין בעריכת ייפוי כוח מתמשך

  עורך הדין יערוך את ייפוי הכוח המתמשך בהתאם להוראותיכם , יחד עם זאת ינחה אתכם כיצד לתת הנחיות בצורה ברורה ומדויקת בנושאי רכוש, בנקים כספים, נושאים רפואיים ונושאים אישיים. כך שהנחיותיכם לא יהיו נתונות לפרשנויות בעתיד, ורצונותיכם יקוימו כלשונם ככל האפשר.

  ככל שלאדם המעוניין לערוך ייפוי כוח מתמשך יש רכוש מגוון, עסקים, נדל"ן וכו', חשוב לבחור בעורך דין בעל הבנה עסקית, חשבונאית ופיננסית כדי שיידע כיצד לתכנן עבורכם ויעץ לכם האופן מדויק איך לבנות נכונה את מערך ההוראות עבור מיופיי הכוח שלכם.

  יתרונו של משרדנו

  עורך דין רפאל בן עזרא בעל הסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשך מטעם האפוטרופוס הכללי, עורך ייפויי כוח מתמשכים בהתנדבות עבור האפוטרופוס הכללי לאוכלוסייה מבוגרת ואנשים בעלי מוגבלויות שעומדות בקריטריונים לקבלת השירות.

  התנדבות זו סייעה לעורך דין רפאל בן עזרא לפתח שיטת עבודה ייחודית עם אוכלוסייה מבוגרת, ללמוד ולהעריך רצונות וצרכים אישיים, תוך מתן השירות בבית הלקוח ובבתי דיור מוגן.

  עורך דין רפאל בן עזרא בעל השכלה וניסיון רב בתחומי החשבונאות, מיסוי ופיננסים. מה שמעניק ללקוח ערך מוסף בעריכת ייפוי כוח מתמשך, במיוחד כאשר מדובר באנשים בעלי עסקים ובעלי קריירה, שם קיימת חשיבות מכרעת במתן הנחיות מקדימות מדויקות בכל הנושאים הקשורים ברכוש ועניינים אישיים.

  לקבלת פרטים ראשוניים ללא התחייבות >>

  לחצו כאן להשארת פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  עלות ייפוי כוח מתמשך

  לצורך עריכת ייפוי כוח מתמשך נדרשות לפחות שתי פגישות עם הממנה ופגישה אחת עם מיופיי הכוח, זאת בנוסף לעבודת עריכת המסמכים ושליחתם שמתבצעת על ידי עורך הדין במשרדו.

  שכר טרחה לעריכת ייפוי כוח מתמשך נגזר מהיקף העבודה ומורכבותה, מספר הפגישות ושעות העבודה עד להגשת המסמך לאפוטרופוס הכללי ואישורו. פנו אילנו ונשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה וקבלת הצעת מחיר מותאמת עבורכם.

  "המידע המוצג בדף זה הינו כללי,
  ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי".

  לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ומקיף
  פנה/י אלינו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות >>

  ליצירת קשר

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין