ליצירת קשר

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  מדיניות פרטיות

  משרד עורכי דין רפאל בן עזרא (להלן: "המשרד") מחויב להגן על פרטיות משתמשי האתר ( "המשתמש" או "המשתמשים").
  מדיניות פרטיות זו מסדירה את האופן שבו המשרד עושה שימוש במידע אישי אותו הוא אוסף ממשתמשים באתר rb-law.com (להלן : "האתר" )
  (האמור במדיניות הפרטיות מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשו זכרן הוא מטעמי נוחות בלבד).

  לתשומת ליבך, מדיניות פרטיות זו מוגבלת רק למידע שנאסף על ידי המשרד בזמן השימוש באתר בלבד (בין שהשימוש כאמור הוא באמצעות מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר). באמצעות שימוש באתר שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.
  בעת השימוש באתר שלנו, אנו עשויים לאסוף ממך שני סוגי מידע עליך בקשר לשירותי האתר:
  "מידע אישי"- משמעו מידע בסיסי שאתה מוסר ביודעין באמצעות "צור קשר" באתר, שניתן להשתמש בו על מנת ליצור עמך קשר או לזהות אותך כגון: שמך, דואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך והשירות בו הינך מתעניין. זהו המידע שאתה מוסר בהסכמתך החופשית, כדי שיתאפר לך לקבל מידע ושירותים שמוצגים באתר שלנו. אינך מחויב למסור לנו את פרטי המידע האישי המתואר להלן.
  "מידע לא אישי" – משמעו מידע שלא ניתן באמצעותו לזהות אותך או ליצור עימך קשר. מדובר מידע סטטיסטי ומצטבר שנאסף תוך כדי השימוש באתר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, הזמן שהקדשת לקריאת מידע ,שירותי האתר שעניינו אותך ועוד.
  מטרת איסוף המידע
  אנו אוספים מידע אישי ולא אישי לשם יצירת קשר ומתן מענה לפניות ושאלות המשתמש הפונה אלינו באמצעות מערכת "צור קשר " באתר.

  לשם פיתוח ושיפור השירותים המוצעים באתר, תחזוקתו, ניטור פעילות המשתמש, ניתוח ומחקר סטטיסטי ולשם עמידה בהוראות כל דין.

  ככל ותעשה שימוש בשירותי האתר, המשרד רשאי להשתמש במידע האישי שלך על מנת ליצור איתך קשר בנוגע לשירותי האתר או לשאלה אחרת.

  העברת מידע
  המשרד לא יעביר מידע אישי ולא אישי לצדדים שלישיים למעט האמור לעיל:
  צדדים שלישיים אשר מעניקים למשרד שירותים שונים בקשר עם האתר ותפעולו לרבות שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע, שירותי אחסון ועוד.

  ככל ונדרש למסור מידע אישי על פי חוק, הוראה או צו שיפוטי המחייב למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם לצו שיפוטי ובהתאם להוראות כל דין.

  במקרה של מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין המשרד וכל מי מטעמו. וכן בכל מקרה בו נדרשת מסירת מידע כדי למנוע נזק למשרד, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

  שימוש בקבצי – Cookies
  השימוש בקבצי Cookies באתר נועדים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש באתר. לדוגמא, קבצי Cookies מכילים מידע כגון הדפים שהמשתמשים צפו בהם, פרק הזמן בו המשתמשים ביקרו באתר, דפים ומידע שהמשתמשים צרכו וצפו, סוגי המכשירים דרכם הגיעו המשתמשים לאתר ועוד.
  המשתמש אינו חייב לקבל את ה- Cookies וככל שהמשתמש איננו מעוניין, הוא יכול להימנע מכך באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן המשתמש. הדרכה בנושא זה ניתנת בקובץ העזרה של הדפדפן.
  אבטחת מידע באתר
  המשרד מאחסן מידע שנאסף בקשר לאתר על שרתים חיצוניים, תוך יישום אמצעים סבירים לשמירה על המידע באתר. אמצעי האבטחה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשת, אך אינם מעניקים הגנה מוחלטת. לכן המשרד לא מתחייב שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשת למידע המאוחסן באתר.
  זכות לעיין במידע
  ככל ותהיה מעוניין לעיין במידע האישי שלך שנמצא ברשותנו וכן תרצה לברר פרטים אחרים הקשורים למידע שלך הנמצא ברשותנו, הנך מוזמן ליצור עימנו קשר בכתובת דוא"ל – office@rb-law.com
  קישורים לאתרים
  אתר המשרד עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. אתרים אחרים עשויים להכיל קישורים לאתר המשרד או להפנות אליו. המשרד אינו אחראי ואיננו מפקח על מדיניות הפרטיות הנהוגה באתרים אחרים אלה. התחברות המשתמש לאתרים אחרים אלה היא על אחריותו הבלעדית ומומלץ להתעדכן במדיניות הפרטיות של אתרים אלה.
  היעדר אחריות
  עם כניסתך לאתר הנך מסכים שהשימוש שלך באתר יהיה על אחריותך ועל סיכונך בלבד. המשרד לא יישא בכל חבות, והוא פטור מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין עם עקיפים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים, לרבות כל אובדן רווחים או אובדן נתונים, אשר נגרמו או עשויים להגרם למשתמשים ו/או לצד שלשי, בכל הקשור והנוגע לקבלת המידע, השימוש בו, שמירת המידע, העברתו לצדדים שלישיים ושימוש באתר.
  המשרד מדגיש כי תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר זה נפלו טעויות סופר, טעויות הגהה, טעויות ניסוח, וכיוצא בזה, וכן טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים לא מורשים. למשרד לא תהיה אחריות לנזק עקב טעויות מכל סוג כאמור.
  דין וסמכות שיפוט
  על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט במחוז חיפה.
  שינויים במדיניות הפרטיות
  המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. השינויים יכנסו לתוקף מיד לאחר פרסום המדיניות המעודכנת באתר. האחריות להכרת השינויים והעדכונים למדיניות הפרטיות, אם וככל, שבוצעו הינה באחריות המשתמש בלבד.

  יצירת קשר
  אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין השירותים או האתר, אנא צור עימנו קשר ב: office@rb-law.com .

  מעודכן לתאריך 25.04.2024

   

  ליצירת קשר

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין