050-550-6026

משפחה

עורך דין לענייני משפחה

עורך דין לענייני משפחה

צוואות

לכל אדם הזכות לקבוע מה יעשה ברכושו לאחר מותו. יחד עם זאת, על הצוואה למלא אחר הכללים שבחוק הירושה, על מנת שתחשב כצוואה תקפה מבחינה משפטית.

צוואות הדדיות

צוואות הדדיות בין בני זוג הן צוואות שנערכות מתוך הסתמכות של בן זוג אחד בצוואתו של בן הזוג האחר.
נדרשת בחינה מעמיקה לפני שמחליטים לעשות שימוש בכלי משפטי זה.

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הינו כלי משפטי המאפשר לאדם למנות אדם אחר (מיופה כוח), אשר יהיה מוסמך לפעול בשמו בנושאים כלכליים ורפואיים, במצב בו אינו יכול לקבל החלטות באופן מודע.

הסכמי ממון

הסכם ממון מנוסח בהתאמה אישית באופן המשקף את טובת בני הזוג למקרה של גירושין, במטרה למנוע הליכים משפטיים ארוכים ויקרים

הסכם ידועים בציבור

בני זוג ידועים בציבור, שעברו להתגורר יחד תחת קורת גג אחת, עורכים הסכם לחיים משותפים אשר צופה פני עתיד ומסדיר את נושא הרכושי ביניהם

הסכמי מתנה במשפחה

מתנה ניתנת כאשר נותן המתנה ומקבל המתנה עדיין בחיים. המתנה עוברת מהנותן למקבל , כאשר שניהם מסכימים שהדבר ניתן במתנה.

הסכם בין יורשים

הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים נועד לחלק את העיזבון באופן שונה מהוראות החלוקה על פי צוואה או על פי הוראות הקבועות בחוק הירושה.

צו קיום צוואה

בקשה לצו קיום צוואה מוגשת לרשם לענייני ירושה , לאחר פטירת המוריש שהותיר אחריו צוואה. צו קיום צוואה נועד להצהיר שהצוואה היא בת תוקף

צו ירושה

בקשה לצו ירושה מוגשת לרשם לענייני ירושה שרשאי להצהיר על זכויות היורשים ועל חלקם היחסי. וזאת כאשר הנפטר לא הותיר אחריו צוואה תקפה

ירושה כשאין צוואה

כאשר אין צוואה תקפה או שהצוואה שנכתבה נפסלה, יעבור העיזבון בהתאם להוראות ירושה על-פי דין הקבועות בחוק הירושה