050-550-6026

צוואות הדדיות

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

סעיף 8א לחוק הירושה מסדיר את נושא עריכתן וביטולן של צוואות ההדדיות. הסעיף אינו חל על צוואה הדדית שנערכה לפני חקיקתו ביום 1.8.2005 צוואות הדדיות בין בני זוג הן צוואות שנערכות מתוך הסתמכות של בן זוג אחד בצוואתו של בן הזוג האחר. מכאן שהמבחן המהותי לקיומה של צוואה הדדית הוא מבחן הסתמכות הדדית. בן זוג מצווה את כל רכושו לאחר מותו לבת הזוג, מתוך ידיעה שבת הזוג מצווה את כל רכושה לאחר מותה לבן זוגה.

יחד עם זאת עריכת צוואה הדדית היא לא תמיד הפתרון הנכון כאשר מחליטים לערוך צוואה , ויש להתייעץ עם עורך דין בכל מקרה לגופו.

  • בני הזוג רשאים לקבוע כי הזוכה בכל אחת מהצוואות יהיה בין הזוג השני או צד שלישי.
  • צוואות הדדיות יכולות שיעשו במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים בתנאי שנעשו באותה עת.
  • בני זוג המעוניינים להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה, נדרשים לעשות זאת בנוכחות שניהם.

ביטול צוואה הדדית

על פי חוק הירושה, כאשר אחד מבני הזוג שערכו צוואות הדדיות מעוניין לשנות את צוואתו או לערוך אחרת במקומה, עליו קודם לכן לבטל את צוואתו ההדדית באופן הבא:

  • כאשר שני בני הזוג עדיין בחיים– בן הזוג שמעוניין לבטל את צוואתו רשאי לעשות זאת אך הוא חייב למסור לבן זוגו הודעת ביטול בכתב. מסירת הודעת הביטול, מבטלת אוטומטית את שתי הצוואות ההדדיות.                                                                                                                                 
  • כאשר אחד מבני הזוג נפטר אולם העיזבון טרם חולק– בן הזוג המבקש לבטל את צוואתו ההדדית חייב להסתלק הסתלקות כללית ( שלא לטובת אדם מסוים) מכל מנה או חלק בעיזבון אותו אמור היה לקבל
  • כאשר אחד מבני הזוג נפטר והעיזבון כבר חולק– בן הזוג המבקש לבטל את צוואתו ההדדית חייב להשיב לעיזבון את אשר ירש על פי הצוואה ההדדית. אם לא ניתן להשיב בפועל, עליו להשיב את השווי של מה שירש.    .

הוראות מיוחדות בצוואה הדדית

בני זוג יכולים לקבוע כרצונם כללים אחרים מאלה הקבועים בחוק הירושה לעניין לביטול חד צדדי של צוואה הדדית:

  • ובלבד שצוואה הדדית לא תכלול סעיף השולל לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה כל עוד שניהם בחיים.  לבני זוג נשמרת הזכות לבטל צוואה הדדית בכל עת, ולערוך אחרת במקומה כל עוד שניהם בחיים.
  • בני זוג רשאים לכלול הוראה בצוואה הדדית לפיה הם משאירים לעצמם את הזכות לשנות צוואה כרצונם בכל עת, גם לאחר מותו של אחד מהם, מבלי להסתלק מהעיזבון או להשיב את מה שירשו.
  • בני זוג רשאים לכלול הוראה מחמירה יותר בצוואה הדדית מההוראות הקבועות בחוק הירושה, למשל, קביעת הוראה האוסרת על שינוי צוואתו של בן זוג לאחר פטירתו של האחר.

קיימת חשיבות רבה לעריכת צוואה הדדית בניסוח בהיר ומדויק המביא לידי ביטוי את רצונות בני הזוג. 

צוואה הדדית מאפשרת דחיית חלוקת העיזבון עד לאחר פטירת שני בני הזוג, כדי למנוע מחלוקות ומצבים מביכים לאחר פטירת אחד מבני הזוג.

לדוגמא-  מצב בו בן זוג  שנותר בחיים נאלץ להתפנות מדירתו לאור דרישת היורשים האחרים למכור את הדירה (פירוק שיתוף).

"המידע המוצג בדף זה הינו כללי, ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי".

עורך דין לצוואות וירושה-

לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ומקיף פנה/י אלינו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מאמרים קשורים

צוואות- מדריך לצוואה נכונה

המדריך לעריכת צוואה נכונה צוואה היא מסמך משפטי המשקף את רצונו האחרון של אדם לגבי ענייניו לאחר לכתו מן העולם, על –פי