050-550-6026

פירוק חברה מרצון בהליך מזורז

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

משרדנו מתמחה בהליך של פירוק חברות מרצון באופן יעיל ומסודר, אנו מעניקים ללקוחותינו שירות מלא הכולל ליווי בכל ההליך עד לחיסולה של החברה לרבות ביטול חובות אגרה.

מעוניינים הפירוק חברה מרצון?

לחץ/י כאן ונחזור אילכם בהקדם

מהו הליך פירוק מרצון

בעלי מניות בחברה בע"מ המחליטים להפסיק את פעילותה העסקית באופן רצוני, ולא כתוצאה מפניית נושים לבית המשפט בבקשה לפירוק החברה,  יכולים לעשות זאת בהליך מהיר של פירוק חברה מרצון, בהתקיים התנאים הבאים: 

 • לא נותרו לחברה נכסים 
 • החברה  יכולה לשלם את חובותיה במלואם.
 • לחברה אין שעבודים או משכונים פעילים.
 • לחברה אין חובות בגין תשלום אגרה לרשם החברות, עד לשנת הפסקת הפעילות.
 • החברה דיווחה על הפסקת פעילות עסקית למע"מ ומס הכנסה.

מדוע חשוב לבצע הליך פירוק חברה

לאחר הקמת חברה ברשם החברות, חלה חובה לשלם אגרה שנתית ולהגיש דו"ח שנתי לרשם. כאשר חברה מפסיקה את פעילותה העסקית באופן רצוני, יש לשנות את הגדרתה מחברה הרשומה "פעילה" לחברה "מחוסלת". זאת כדי לעצור את החובה לתשלום אגרה שנתית והגשת דו"ח שנתי, על פי חוק החברות.

התעלמות מקיום דרישת החוק , עלולה להוביל לרישום החברה כ"חברה מפרת חוק", ובכך יופעלו על החברה ועל בעלי השליטה בה סנקציות הקבועות בחוק החברות :

 • החברה המפרה ובעל השליטה בה המחזיק ב- 50% או יותר מהון המניות המונפק, לא יוכלו להקים ולרשום חברה חדשה.
 • קנסות כספיים משמעותיים בגין כל הפרה, רשם החברות שראי לדרוש את תשלום הקנסות מדירקטור של החברה או מאחראי אחר.
 • חברה שלא הסדירה חובות תשלום אגרה שנתית, יכול רשם החברות להעביר את חובותיה ל"מרכז לגביית קנסות", שבסמכותו הטלת עיקולים על נכסים, והטלת הוצאות גביה על החברה.

השלבים החשובים בעת פירוק חברה מרצון

לפני שמתחילים את הליך פירוק החברה מומלץ לבצע  בדיקות מקדימות כדי להימנע מעיכובים ודחיית הבקשה על ידי רשם החברות בשל ליקויים בהגשתה:

 • בדיקת כתובת החברה-  אם יש צורך, לעדכן כתובת של נציג החברה שמונה כנאמן בפירוק.
 • בדיקת כתובת דואר אלקטרוני- מומלץ לעדכן לכתובת של נציג החברה שמונה כנאמן בפירוק.
 • הנפקת נסח חברה – בדיקת רשימת הדירקטורים הרשומים, אם יש צורך לבצע שינוי בהרכב הדירקטוריון, מומלץ לעשות לפני תחילת הפירוק.
 • בדיקה נסח החברה אם קיימים שעבודים רשומים, אם כן, להסיר שעבודים. 
 • אם קיים חוב אגרה שנתית. רצוי לשלם חוב אגרה עד למועד סגירת התיק ברשויות המס.
 • פניה לרשם המשכונות לבדיקה אם קיימים משכונים לטובת החברה, אם כן, לפעול להסירם.

לאחר סיום הטיפול בנושאים הללו, ניתן להתחיל את הליך הפירוק, שמתבצע בשני שלבים.

שלב ראשון: החלטה על פירוק חברה מרצון ומינוי נאמן.

 • הדירקטורים הרשומים של החברה ממלאים טופס "תצהיר כושר פירעון" מאומת בידי עורך דין, שבו הצהירו כי בדקו היטב את מצב עסקי החברה ולדעתם החברה יכולה לשלם את חובותיה בתוך 12 חודשים מתחילת פירוקה.
 • בעלי המניות עורכים אסיפה כללית שבה מקבלים החלטה מיוחדת על פירוק מרצון ומינוי נאמן ליישום הליכי הפירוק. הנאמן יכול להיות כל אדם.
 • מילוי טופס "הודעה על פירוק מרצון ומינוי נאמן".
 • שליחת המסמכים לרשם החברות בתוך 21 יום מיום קבלת ההחלטה לפירוק החברה באסיפה הכללית.

לאחר אישור הבקשה, הסטטוס  המשפטי של החברה משתנה ל- "בפירוק מרצון".

שלב שני: כינוס אסיפה כללית והצגת הדוח המסכם.

 • נאמן החברה שולח לרשם החברות "הודעה על כינוס אסיפה כללית". ההזמנה לאסיפה הכללית, תפורסם בעיתונות לפחות חודש לפני מועד כינוסה, כדי לאפשר לנושים, אם קיימים, להגיב להליך הפירוק.
 • יחד עם ההודעה על כינוס האסיפה הכללית, ישלח הנאמן "דוח מסכם מטעם נאמן החברה" שבו יצהיר כי לחברה לא נותרו נכסים והתחייבויות.
 • לאחר כינוסה של האסיפה הכללית במועד הקבוע בהזמנה, ישלח הנאמן לרשם החברות  טופס "הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית". בצירוף פרוטוקול האסיפה ודוח מסכם כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.

בקשה לפטור מאגרה במסגרת הליך פירוק

 • ניתן לבקש פטור מתשלום אגרה שנתית בגין השנים בהם החברה לא הייתה פעילה, באמצעות טופס "בקשה למתן פטור מתשלום חוב אגרה שנתית". בכפוף לסגירת התיק במע"מ ובמס הכנסה, יש לוודא כי התיק סווג כסגור או לא פעיל. 
 • בטופס הבקשה, על כל דירקטור בחברה להצהיר בתצהיר מאומת בידי עורך דין, כי החברה הפסיקה את פעילותה וכי החברה אינה מנהלת חשבונות בנק.
 •  אם התיק לא סגור ברשות המיסים, יש לצרף אישור מרואה חשבון על היעדר פעילות, בצירוף העתקי דוחות שהוגשו למס הכנסה עבור כל שנה עליה מוגש הפטור

 מעוניין בפירוק חברה מרצון? למשרדנו ניסיון בפירוק חברות מרצון, באופן יעיל ומסודר.  אנו מעניקים ללקוחותינו שרות מלא הכולל בדיקה מקדמית, ייעוץ,  מילוי טפסים, פגישה עם הלקוח לאימות תצהירים ושליחת כל המסמכים עד לקבלת אישור מרשם החברות כי החברה חוסלה. 

"המידע המוצג בדף זה הינו כללי, ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי".

לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ומקיף פנה/י אלינו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מאמרים קשורים

ליווי משפטי חברות ועסקים

ניהול ותפעול חברה ועסק הוא עניין מורכב המצריך ליווי מקצועי של עורך דין בעל הבנה וניסיון גם בנושאים כלכליים, חשבונאיים ופיננסיים.  במסגרת

הסכם שותפים

הגדרת שותפות עסקית  שותפות היא התקשרות בין בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים. מכאן מתבקש שיערכו בניהם הסכם המאגד את

הקמת חברה

הקמת חברה ברשם החברות זהו הליך טכני שניתן לעשותו בתוך 48 שעות. יחד עם זאת, ההכנות להקמת החברה משלב הרעיון , היזמות